Tiến độ dự án khu nhà vườn liền kề TIG Đại Mỗ

  • 05
  • 07
  • 06
  • dai dien
  • 04
  • 03
  • 01
  • 02

Dự án hiện đã hoàn chỉnh đầy đủ thủ tục pháp lý, đã được phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 và phương án kiến trúc sơ bộ, thẩm định thiết kế cơ sở, được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đã bàn giao đất sạch và khởi công xây dựng công trình, đã thi công hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Dự án hiện sẵn sàng bàn giao mặt bằng đất phân lô, phối hợp với khách hàng thi công xây dựng nhà vườn liền kề và bàn giao nhà ngay.

Thời gian thực hiện dự án: 2014 – 2016

06

07

02

04

05

03

Dự án Khu nhà vườn liền kề TIG Đại Mỗ